Một trong những chương trình suất sắc nhất của công ty vừa qua là một trong những chương trình lớn nhất và nhiều thành công tốt đẹp nhất.

một chương trình tất nhiên với hơn 60 mươi nhà phân phối khắp cả nước đã trở về hội tụ tại thủ đô hà nội. Cùng với đó công ty TNHH MTV DƯƠNG HOÀNG HOA .Đã trao tặng khen thưởng cho tất cả các nhà phân phối giỏi và nhiều thành tích lớn .cùng với đó cần nhiều hơn sự nỗ lực mạnh mẽ của tất cả toàn bộ mọi người ,mọi tổ chức để đạt được những thành công trong những năm sắp tới.

 

X