Chiến lược phát triển


TẦM NHÌN

“Trở thành một trong các công ty Việt Nam uy tín hàng đầu về ngành hàng hóa phẩm và chế phẩm vệ sinh và đảm bảo cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần cho mọi gia đình”.


SỨ MỆNH

“DHH góp phần nâng cao môi trường sống và chất lượng sống , Chất lượng sp cho mỗi gia đình Việt bằng cách trở thành chuyên gia duy nhất đáng tin cậy đáng sử dụng về giải pháp chăm sóc gia đình”.


PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, nhằm đạt được được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
Không ngừng đầu tư nghiên cứu, tận dụng mọi thế mạnh  nhằm đạt được tối đa sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng, đem đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng nhất và một hệ thống phân phối thuận tiện, nhanh chóng.
X