Chương trình tập sự

Là sinh viên mới ra trường, bạn mang trong mình kiến thức và nhiệt huyết? Bạn sẵn sàng đương đầu với những thử thách khó khăn trong công việc? Nhưng bạn lo lắng vì chưa có kinh nghiệm thực tế?

X