Giá trị cốt lõi

Sự chính trực và lòng tin: Là giá trị hành xử trong các mối quan hện với đối tác kinh doanh, mối quan hệ  trong Hội đồng thành viên, giữa Hội đồng thành viên với Ban Giám đốc, giữa người quản lý và nhân viên, và giữa nhân viên với nhau.

Tinh thần làm chủ và cam kết
DHH là một ngôi nhà chung mà mỗi thành viên làm việc trong đó phát huy tối đa tinh thần làm chủ doanh nghiệp, dám nghĩ dám làm. Tính cam kết là một giá trị mà mỗi thành viên DHH phải thể hiện trong công việc và trong ứng xử với các đối tác kinh doanh.

Hướng về con người
Tôn trọng các giá trị nhân văn, hướng về con người là giá trị ưu tiên hàng đầu của DHH

Chúng tôi đối xử với nhân viên trân trọng và công bằng. Tại DHH, Cán bộ công nhân viên được tôn trọng và chăm sóc, được truyền cảm hứng làm việc và được bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp, được đánh giá công bằng chứng chỉ và các phần thưởng xứng đáng.

DHH tạo ra các sản phẩm phục vụ cho việc nâng cao môi  trường sống khỏe mạnh và góp phần thay đổi chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình Việt Nam.

Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

DHH cam kết tuân thủ các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đề cao các nguyên tắc an toàn trong sản xuất và trong việc tạo ra sản phẩm. Định hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

DHH luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng và hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

X