Hệ thống phân phối

Hiện nay, sản phẩm của DHH đã có mặt trên toàn quốc thông qua hệ thống phân phối rộng khắp và trải đều ở các tỉnh thành trong cả nước:

Khu vực miền Bắc: 38 tỉnh thành.
Khu vực miền Nam: 22 tỉnh thành.
X